Allergen Vegetable Mix Pea, White bean, Carrot, Potato